Ferdig utgravd tomt

Ferdig utgravd tomt

Ferdig utgravd tomt i henhold til fremdriftsplan. Nesten ferdig utgravd tomt og  i henhold til fremdriftsplan. Etter planen skal rå-bygg skal stå ferdig slutten av...
Ausen industrier

Ausen industrier

Ausen industrier Eiendommen er beliggende på Frogner. et lite tettsted i den vestre delen av Sørum kommune i Akershus folkeeiendommen er bestemt beliggende i Ausen næringspark, 1 km fra riksvei 171 og ca 4,5 km fra avkjøring fra E6. Næringsparken utgjør ca. 165 mål og...
Brennaveien

Brennaveien

Brennaveien Meget sentral beliggenhet på Skytta næringsområde. Tomt på ca 6 mål med utbyggingsmulighet inntil 70 % BYA. Byggestart av eget prosjekt for utleie 01.03.2016 og skal ferdigstilles til 01.01.2017 Eiendommen vil etter utbygging ha kontor fasiliteter på ca...