Ferdig utgravd tomt i henhold til fremdriftsplan.

Nesten ferdig utgravd tomt og  i henhold til fremdriftsplan.

Etter planen skal rå-bygg skal stå ferdig slutten av august.