Brennaveien

Meget sentral beliggenhet på Skytta næringsområde. Tomt på ca 6 mål med utbyggingsmulighet inntil 70 % BYA. Byggestart av eget prosjekt for utleie 01.03.2016 og skal ferdigstilles til 01.01.2017 Eiendommen vil etter utbygging ha kontor fasiliteter på ca 1000 m2 og lager i 1 etg på ca 500 m2. Foreløpig ledig nye kontorer på 500 m2 og lager på 250 m2.Her kan man tilpasse lokalene etter ønske fra leietaker. Gode parkerings muligheter og lager plass på egen tomt. Vedlagt skisse av prosjektet.