Velkommen til Vittenbergveien 43-45

21 PROSJEKTERTE,
MODERNE LEILIGHETER

Snakk med oss

Velkommen til Troll Bolig

Vi er et eiendomsselskap etablert 2008 som har som hovedoppgave å eie og utvikle eiendom.

Snakk med oss

Troll Boligutvikling  AS er et eiendomsselskap som har i hovedoppgave å eie og utvikle eiendom, herunder utvikling av større og mindre tomtearealer i samarbeid med aktører som kan overta et ferdig prosjekt for bygging og salg.

Vi eier eiendommer primært i Oslo / Akershus, både boligeiendom og næringseiendom.

Til salgs:

Tomteområde på ca. 30 858 kvm – regulert til bolig- og småhusbebyggelse

 

Boligutviklingsområdet som her selges fremstår som et delvis ubebygd område på Opakermoen i Nes kommune (Akershus). Området består av gbnr. 136/31, 136/47, 136/184 og 136/330, og har et samlet tomteareal på ca. 30 858 kvm.