Om oss

-Troll Boligutvikling  AS er et eiendomsselskap etablert 2008 som har som hovedoppgave å eie og utvikle eiendom, herunder utvikling av større og mindre tomtearealer i samarbeid med aktører som kan overta et ferdig prosjekt for bygging og salg.

-Troll Boligutvikling  AS eier eiendommer primært i Oslo / Akershus, både boligeiendom og næringseiendom. Vi har imidlertid som målsetting å kunne etablere oss der vi føler vi kan tilføre noe, uavhengig av hvor i landet vi befinner oss.

-Troll Boligutvikling  AS ønsker å ha fokus på opsjonsavtaler der vi gjennomfører en ryddig og tidseffektiv utvikling slik at både opsjonsgiver, opsjonshaver og utbygger skal føe de får et resultat de er fornøyde med.

-Troll Boligutvikling  AS er alltid på utkikk etter prosjekter, alt fra mindre boligeiendommer og tomter, til større tomtearealer for omregulering og utvikling. Vi jobber for tiden med salg av leiligheter i et mindre boligkompleks på Gislestubben , på Kløfta

-Troll Boligutvikling  AS  kompetanse innen de forskjellige byggetekniske fagene og har gode samarbeids partnere innen arkitektur og landskapsarkitektur

-Troll Boligutvikling  AS skal være et selskap med korte beslutningsveierog personlig engasjement, der vi leier inn de tjenester vi til enhver tid trenger.

-Troll Boligutvikling  AS  eies av selskapene Mathisen Invest AS / v Steinar Mathisen – Morten Solberg Invest AS og Lasse Solberg Invest AS

8 + 14 =