Ausen industrier

Eiendommen er beliggende på Frogner. et lite tettsted i den vestre delen av Sørum kommune i Akershus folkeeiendommen er bestemt beliggende i Ausen næringspark, 1 km fra riksvei 171 og ca 4,5 km fra avkjøring fra E6. Næringsparken utgjør ca. 165 mål og er i hovedsak utbygget..

Eiendommen er i dag bebygget med to sammenhengende bygninger, henholdsvis et kontor bygg og et større lager bygg som er oppvarmet. Bygningsmassen er oppført i 2005 og er i dag på ca 1700 m2

På egen tomt har vi mulighet til å utvikle et bygg på 2300 m2 med høyde på 12 meter

Interessante bes om å ta kontakt for mulighet til oppføring av tilpasset bygg og evt leieforhold